LHK 2002

Keuren, hoezo?
Speciaalaquaria - Zeewateraquaria - Gezelschapsaquaria - Vijvers


Terraria
De terraria van 2002 verder onder de loep genomen

Tekst en foto's: Willem van der Klooster en Frans Maas

Bevolking
Echte kikkerliefhebbers houden het erop, dat je geen twee soorten kikkers met elkaar moet combineren. Ze zouden, vaak onmerkbaar en onduidbaar, een negatieve invloed op elkaar uitoefen. Volgens dat principe waarschijnlijk bevolkte M. Eijken in Halfweg zijn terrarium met 4 Dendrobates leucomelas, G. van Heusden in Nieuwegein met eveneens Dendrobates leucomelas, deze keer 5. J. Jansen in Zwijndrecht koos voor 8 Dendrobates tricolor, terwijl L. van Doorn met 11 Dendrobates quinquevittatus (Ventrimaculatus) tevreden is.
  'Dendrobates leucomelas'
Dendrobates leucomelas
Wij zijn van oordeel dat in een voldoende groot terrarium, met vooral voldoende hoogte zeker twee kikkersoorten een geschikt onderkomen kunnen vinden, mits hun leefwijze zo is dat zij in het terrarium duidelijk verschillende niches innemen. Een wat kleinere soort, die het - licht van gewicht als hij is - wat hogerop zoekt, gecombineerd met een grotere soort, die vaak op of nabij de bodem bivakkeert. Dat is ongetwijfeld de insteek van H. Dohmen in Nieuwstadt, die 11 Dendrobates ventrimaculatus laat neerkijken op 5 Dendrobates tinctorius en ook J. van Stralen in Bergen, bij wie 4 Dendrobates tricolor, weliswaar op afstand, het leven delen met 8 Dendrobates leucomelas.
Het weliswaar ruim bemeten terrarium van B. Courage in Echt wordt bewoond door 5 Dendrobatus leucomelas, 2 Dendrobates tinctorius (grijspoot), 4 Dendrobates ventrimaculatus, 15 Epipedobates tricolor en 7 Phyllobates vittatus. Dan dringt zich allicht de vraag op of wat beperkingen in het bestand de rust niet in meer dan één opzicht ten goede zou komen.
In terraria volgens het vroegere principe paludarium of aqua-terrarium kunnen bovenstaande opties gecombineerd worden met vissen. De keus voor een kleurrijke soort ligt dan voor de hand. Dat troffen we bij G. Zwakman in Apeldoorn, die hogerop op het landdeel 5 Epipedobates tricolor gehuisvest heeft met 3 Dendrobates leucomelas als echte terrestrische kikker met in het water 7 Aphiosemion bivittaum, en J. de Leeuw in Hoogerheide, die 9 Phyllobates vittatus combineert met 7 Dendrobates leucomelas en die koos voor Aphyosemion australe Gold en ook mevrouw Terstal-Beumer in Haarlem, die op het landdeel 2 Phyllobates vittatus, 4 Epipedobates tricolor en 2 Takydromas sexlineatus verzorgt, heeft in het waterdeel Epiplatys roloffi en Aphiosemion splendopleure. Zij zou zich het ontbreken van die twee rijkgekleurde killisoorten nauwelijks kunnen voorstellen. In deze terraria zijn de problemen met gebrek aan licht in het waterdeel opgelost door te kiezen voor planten die weinig licht behoeven als Anubias nana, Microsorium pteropus en Vesicularia dubyana.
'Dendrobates tinctorius'  
Dendrobates tinctorius
Dan zijn er nog de terraria, waarin kikkers ook met andere diersoorten gecombineerd zijn. Wanneer een tot in de details beheerste techniek de mogelijkheid opent diverse microklimaatjes in stand te houden is zoiets, weliswaar beperkt, mogelijk. B. Meijerink in Emmen combineert 5 Epipedobates tricolor en 5 Dendrobates leucomelas met 4 Phelsuma klemmeri. De laatsten zijn in dit terrarium optisch nauwelijks een verrijking, omdat ze zich voortdurend onzichtbaar op of nabij de niet afgeschermde lampen boven in de lichtkap ophouden. Ook R. Ceelen in Oss geeft huisvesting aan behalve de pijlgifkikkersoorten 6 Dendrobates leucomelas en 5 Dendrobates tinctorius ook nog 7 Achalychnis callidras en bovenin nog eens 2 Anolis chlorysianis. En dat terwijl hij zeker niet het ruimst bemeten terrarium heeft.
  'Achalychnis callidras'
Achalychnis callidras
C. Vreulink in Almelo verzorgt 2 bijna volwassen Chameleo calyptratus, ook bekend onder de naam Yemenkameleon. Naar het zich laat aanzien, is deze soort één van de weinige, die geschikt is voor de verzorging in de huiselijke omgeving. Dat wil zeggen, dat hij genoegen neemt met weinig ruimte, goed allerlei voedsel opneemt en bijna zonder moeite tot voortplanting te brengen is. De exemplaren, die hier verzorgd worden, zijn ook uit nakweek afkomstig en dus niet onttrokken aan de natuur. Ook de ruimte, die ze absoluut gezien nodig hebben, is bescheiden. Hier een hoekterrarium met als grootste diepte 70 cm bij een breedte van 1.20 m en een hoogte van 1.30 m. Hoewel ze ook in de natuur weinig beweeglijk zijn en sterk plaatsgebonden, lijkt ons dat het uiterst minimale, zeker omdat het plaats moet bieden aan twee exemplaren, weliswaar vrouwtjes. De heer Vreulink vertelde ons, dat met regelmaat delen van de kamer tot uitgaansgebied bestempeld worden en bij goed weer wordt de dieren zelfs buiten een plaatsje in de zon geboden voor de opbouw van de zo belangrijke vitamine C.

Terug naar: LHK Terraria

Verder naar: Kwaliteit, Klimaat en vegetatie en Techniek
 
Keuren, hoezo?
Speciaalaquaria - Zeewateraquaria - Gezelschapsaquaria - Vijvers