Nationale Aqua Terra Dag 2014
Voor de Nationale Aqua Terra Dag moet u dit jaar op zaterdag 25 oktober in Vianen zijn.
Sportcentrum Helsdingen, Westelijke Paralelweg 1, 4133 NH Vianen





Over de NBAT

Wie is de NBAT?
NBAT staat voor Nederlandse Bond Aqua Terra als de behartiger van de belangen van de houders van alle koudbloedigen in Nederlandse aquaria, terraria en paludaria. Koudbloedigen zijn dieren als kikkers, salamanders, hagedissen, slangen, vissen, lagere dieren etc., etc.
Verspreid over heel Nederland zijn er ruim 90 verenigingen bij de NBAT aangesloten.

Wat doet de NBAT?
  Het Aquarium
In vivarium houdend Nederland is ons elfmaal per jaar verschijnende full colour magazine 'het Aquarium' een niet meer weg te denken aspect. Hiernaast organiseren wij keuringen. Door de NBAT opgeleide keurmeesters geven een oordeel over de toestand van uw aquarium zoals: passen de vissen en planten bij elkaar, hoe is het gesteld met de waterkwaliteit en het elektrische gedeelte?. Kortom, ze bekijken hoe u de hobby bedrijft en geven tips en adviezen hoe het een en ander - indien nodig - kan worden verbeterd. Voor het welzijn van de dieren, die u houdt. De keuringen worden in georganiseerd verband gehouden, uitmondend in een Landelijke Huiskeuring. Een competitie, waarvan de resultaten - en dus ook de winnaars - worden gepresenteerd met flitsende diavoorstellingen tijdens de jaarlijkse Nationale Aqua Terra Dag met de Aqua Terra Hobbybeurs en het Aqua Internetcafé.
Die winnaars zijn ongetwijfeld ook aanwezig geweest bij een door hun vereniging georganiseerde lezing. Die worden gehouden door diverse deskundigen van de NBAT.
Eenmaal per jaar organiseren wij ook de Aqua Terra Markt. Diverse liefhebbers verkopen dan hun kweekresultaten voor schappelijke prijzen. De commercie geeft hier een overzicht van de nieuwste (technische) ontwikkelingen. En
  NBAT-kaart
alle facetten van onze prachtige hobby worden belicht.
Ook is er de NBAT-lidmaatschapskaart, die de leden van de aangesloten verenigingen vooral financieel voordeel oplevert bij de aanschaf van alles wat met vivarium houden te maken heeft.

Dit zijn in het kort zomaar wat van onze activiteiten, maar niet alleen de belangrijkste. Wij staan voor nog veel meer vivaristische zaken, binnen en buiten de NBAT.

Wat wil de NBAT?
Zoals iedere organisatie wil ook de NBAT graag meer leden. We kunnen ons dan nog sterker maken om onze gemeenschappelijke belangen nog beter behartigen. Als u uw vivaristische hobby optimaal wilt beoefenen, doe dan wat duizenden voor u al deden. Geef u op als lid bij een van de NBAT-verenigingen.

Administratie NBAT
Postbus 1580, 1200 BN Hilversum
E-mail: secretariaat@nbat.nl

Betalingen uitsluitend op IBAN: NL 32 INGB 0000163956 t.n.v. penningmeester Nederlandse Bond Aqua Terra te Hilversum.

- www.cbkm.nl

Copyright en disclaimer

Let op!
Via bovenstaande adressen krijgt u geen antwoord op vragen over de hobby!
Gebruik daarvoor de rubriek vraag & antwoord.